BOOKS:

Star: A Novel (2004 Atria Books)
ISBN: 9780743493753

Star Struck (2006 Atria Books)
ISBN: 978-0743493741

Raw (2015 BenBella Books)
ISBN: 978-1942952077

[BCBW 2016]